Контакт

TrustMate S.A.

Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław

NIP: 8971854393

REGON: 369980751

KRS: 0000737597

Окръжен съд за търговското отделение на Вроцлав-Фабрична VI на Националния съдебен регистър

Регистриран акционерен капитал 2.843.170 PLN (изцяло изплатен)

И-мейл (Електронна поща):

Телефон: +48 600 080 777